Faculty

B Pharm

Sr. No.PhotoNameQualificationDesignationExperiencePaper PublishedPoster Presentation
1Dr. Trupti Tuse Principal and Professor
2Dr. Rao Janhavi RamchandraPhD, M Pharm (Chemistry)38 years 7034
3Mrs. Kumudini R.Pawar(M. Pharm, Pharmaceutical chemistry)Assistant Professor13.6 years92
4Mrs. Priyanka Ganesh Kale M. Pharm., Assistant Professor12 years10
5Mrs. Hemlata Sagar Wadkar M Pharm (Pharmaceutics) HOD of B. Pharm. (Practice) 11.5 years40
6Mrs. Madhuri Suraj Nalawade (M. Pharm)
(Pharmaceutics)
Assistant Professor9 years 13
7Mrs. Mrs. Sharvari S. Chavan D. Pharm., PhD-
Pursuing
Assistant Professor7.3 years10
8Mrs. Dipali Nilesh Kulkarni M.Pharmacy Assistant Professor9.25 years 21
9Mrs. Sudha Amit Nerlekar M.Pharm (Pharmacology)Assistant Professor12.7 years 88
10Mrs. Varsharani Babasaheb PatilM. Pharm.(Quality
Assurance)
Assistant Professor3.6 years 10
11Mrs. Bhagyashri Kunal Pawar M Pharm, PhD (Pursuing)Assistant Professor10 years 102
12Mrs. Sonali A Wagh( M.Pharm Quality Assurance) Assistant Professor1.3 years 30
13Mrs. Dipali Akash Kudale M. Pharm. (Pharmacology)Assistant Professor14 years 20
14Mrs. Mayuri sadashiv Lokhande M Pharmacy Assistant Professor1 year50

Pharm – D

Sr. NoPhotoName Qualification Designation Experience Paper Published Poster Presentation
1Dr. Sanjivani Sambhaji Pise PharmDAssistant Professor3 years30
2Prof. Vaishali Nilesh Pardeshi M.pharm (M.Pharm Chemistry) PhD (Pursuing) Assistant Professor7 years 80
3Prof. Nupuri JoshiPharm. D Assistant Professor1 year 11
4Prof. Shivani Pandurang Lone M.pharmacyAssistant Professor14 years 11
Menu